Prejsť na obsah
Verejnosť

STU v Bratislave má nastavený skúšobný prístup k literatúre  ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Počas obdobia od 1.októbra do 31. novembra 2021 sa bude dať k trialu pristupovať na adrese: https://asmedigitalcollection.asme.org/.

ASME bola založená v roku 1880 ako The American Society of Mechanical Engineers.  Je to nezisková profesionálna organizácia, ktorá umožňuje spoluprácu, výmenu poznatkov a rozvoj zručností naprieč všetkými odbormi inžinierstva.  

ASME Digital Collection poskytuje jedinečnú hĺbku a kvalitu recenzovaného obsahu:  

  • Časopisy ASME or roku 1959 po súčasnosť
  • Konferenčné zborníky ASME od roku 2000 do súčasnosti a vybrané zborníky vydávané až od roku 1955
  • Elektronické knihy ASME od roku 1993 po súčasnosť a vybrané tituly vydávané až od roku 1944

Nové časopisy ASME

  • Journal of Engineering for Sustainable Buildings and Cities.
  • Letters in Dynamic Systems and Control.
  • Journal of Autonomous Vehicles and Systems.

 Bližšie informácie o ASME a ich obsahu nájdete na: https://www.asme.org/.