Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 20. 6. 2011 rektor STU doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., za prítomnosti akademických funkcionárov univerzity, slávnostne vymenoval novú docentku a docenta STU:

doc. Ing. Katarínu Vizárovú, PhD., v odbore technológia makromolekulových látok (FCHPT STU)

doc. Ing. Pavla Steltenpohl, PhD., v odbore chemické inžinierstvo (FCHPT STU).

Rektor STU zároveň odovzdal diplom novému doktorovi vied:

doc. Ing. Ernestovi Beinrohrovi, DrSc. (FCHPT STU).

Dekrét emeritného profesora odovzdal prof. Ing. Pavlovi Bartošovi, PhD., ktorý pôsobí na SvF STU.

Pri tejto príležitosti rektor R. Redhammer vymenoval Ing. Augustína Geseho, CSc., za hosťujúceho profesora na MTF STU, Ing. Mikuláša Martinčeka, PhD., za hosťujúceho profesora na SvF STU a Ing. arch. Ľubomíra Závodného za hosťujúceho profesora  na FA STU.

„Gratulujem Vám k dosiahnutým métam a docentov chcem povzbudiť, aby so svojimi tímami pokračovali ďalej vo svojej práci, a aby dôraz kládli aj na projekty, ktoré nám dávajú relatívne veľké šance na získavanie finančných zdrojov na výskumné aktivity,“ poprial rektor prítomným pri slávnostnom prípitku.

doc.Ing. Katarina Vizárová, PhD.