Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita má 12 nových docentov. Vymenoval ich dnes poverený rektor Oliver Moravčík.

Dekréty si z rúk profesora Moravčíka prevzali novovymenovaní docenti:

doc. Ing. Jozef Bárta, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály na Ústave výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave STU v Bratislave,

doc. Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.,

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave,

doc. Ing. Martin Juriga, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania procesná technika na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave,

doc. Ing. Mário Mihaľ, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

doc. Ing. Jakub Palenčár, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania metrológia na Ústave automatizácie, merania  aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave,

doc. Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave,

doc. Ing. Peter Trúchly, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave,

doc. Ing. Miroslav Variny, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,

doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD.,

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na Katedre dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave,

na akte odovzdania menovacích dekrétov sa nemohli zúčastniť

doc. Ing. Juraj Labovský, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,

doc. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.,

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania architektúra a urbanizmus na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave a

doc. DI (FH) Stephan Kugler, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná mechanika, habilitovaný na Stavebnej fakulte STU, ale pôsobí na Dep. Of Applied and Numerical Mechanics University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Austria.

„Od pedagóga sa očakáva, že vedie svojich študentov nielen k tvorivému riešeniu problémov, ale aj k vedeckému bádaniu. Preto erudovaní pedagogickí a vedeckí tvoriví pracovníci sú to najcennejšie, čo univerzita má a je dôležité, aby sme ich prácu aj patrične ocenili. Akt vymenovania docentov je prejavom uznania a ocenením pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov,“ povedal v príhovore prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Alojz Kopáčik.