Prejsť na obsah
Verejnosť

Európska komisia podporila vznik ďalšieho Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT). Ide o EIT Manufacturing, v ktorom je STU zakladajúcim členom. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). V súťaži viacerých konzorcií v rámci výzvy Horizont 2020 sa tak STU stala slovenským lídrom z oblasti univerzitného výskumu a vzdelávania. Široký záber EIT Manufacturing si bude vyžadovať aktívnu spoluprácu všetkých našich fakúlt a ústavov na medzinárodnej úrovni.

STU EIT

Hlavnými cieľmi EIT manufacturig bude zvýšiť pridanú hodnotu európskym výrobkom, procesom, službám a inováciám prostredníctvom:

  • podpory excelentných výrobných zručností a talentov,
  • zefektívnenia výrobných a inovačných ekosystémov,
  • zvyšovania digitalizácie výrobných procesov,
  • podpory flexibilnej zákazníkom riadenej výroby
  • tlaku na sociálnu a ekologickú udržateľnosť výroby

Ako pracuje EIT?
Presadzuje svoje inovačné poslanie zapájaním všetkých troch strán “vzdelanostného trojuholníka” (viac v infografike). Čiže vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikateľskej sféry prostredníctvom Centier pre vzdelávanie a inovácie KICs. Tým, že sa spojili poprední hráči všetkých troch odvetví na spoluprácu v rámci KICs, je EIT schopná masívne podporovať inovácie v Európe a implementovať najlepšie myšlienky do praxe.

Kontakt: public@stuba.sk