Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita, Slovenská akadémia vied a Trenčianska univerzita podpísali Memorandum o spolupráci

Jozef Habánik (TU), Pavol Šajgalík (SAV) a Miroslav Fikar (STU) pri podpise Memoranda 

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (SlovakION) Slovenskej technickej univerzity, Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity a Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) Slovenskej akadémie vied sú tri slovenské excelentné centrá v oblasti výskumu pokročilých materiálov a technológií.

Každé z troch centier je nositeľom vlastného výskumného grantu podporeného prostredníctvom programu H2020: Teaming a čerpajú podporu zo štrukturálnych fondov v celkovom objeme takmer tridsať miliónov eur. Podpora projektov prebieha prostredníctvom Výskumnej agentúry a je výsledkom dohody, podľa ktorej špičkové výskumné projekty, ktoré získali vysoké hodnotenie v Bruseli v rámci programu H2020, majú byť podporené z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov na národnej úrovni. 

V piatok 4. októbra 2019 sa STU, SAV a TU v prítomnosti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej podpisom Memoranda oficiálne spojili do konzorcia výskumných pracovísk so zámerom stabilizovať a ďalej rozvíjať oblasť špičkového materiálového výskumu a koordinovať postup pri formulácii cieľov vednej politiky a podmienok financovania výskumu na Slovensku.

   Rektor STU Miroslav Fikar (vpravo) pri podpise Memoranda 

Cieľom Memoranda je etablovanie a stabilizácia kvalitného a medzinárodne rešpektovaného materiáloveho výskumu na Slovensku, pokračovať v budovaní laboratórií so špičkovou infraštruktúrou, a najmä, vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pritiahne talentovaných výskumníkov. Dôležitým pridaným zámerom projektu je stimulovať multidisciplinárny výskum, motivovať partnerov k hlbšej a efektívnejšej spolupráci a vytvoriť modelový otvorený prístup k výskumnej infraštruktúre troch centier.

Signatári memoranda chcú spolupracovať na výskumných témach formou výmeny odborníkov, výskumných stáží, prednáškových a tréningových aktivít, a tiež spoločne využívať technologickú infraštruktúru centier.

Okrem spolupráce v oblasti vedy a výskumu sa partneri v Memorande zaviazali aj k spolupráci na príprave a tvorbe stratégií v oblasti vednej politiky na Slovensku, najmä  pri zabezpečení financovania a trvalej udržateľnosti centier excelentného výskumu.

Centrum SlovakION na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave