Prejsť na obsah
Verejnosť

Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov.

Odpady na Slovensku: veľa skládkujeme, málo recyklujeme

V roku 2018 sa na Slovensku vyprodukoval odpad v objeme 2,252 milióna ton, medziročne produkcia odpadu stúpla o takmer 10%. Väčšina odpadu, takmer 50% putovalo na skládky, hoci skládkovanie je v hierarchii narábania s odpadmi horšou alternatívou ako spaľovanie - v spaľovniach skončilo iba 7% (157 tisíc ton). Najšetrnejším spôsobom spracovania komunálneho odpadu je recyklácia, no Slovensko patrí v tejto kategórii do skupiny najslabších krajín v rámci EÚ s podielom recyklovaného odpadu na úrovni 36%. Lídrom v recyklácii sú severské krajiny, Rakúsko a Nemecko, ktoré dokážu recyklovať až 70% komunálneho odpadu.

Slovensko má v oblasti odpadového hospodárstva čo doháňať, pred krajinou stoja mnohé výzvy spojené s ekologickejším narábaním s odpadmi a lepšou efektivitou odpadového hospodárstva.

UNIVNET: spojenie univerzít, nový výskum aj brána do sveta

Slovenská technická univerzita prišla s iniciatívou spojiť viaceré výskumné univerzity (Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) a spolu so Zväzom automobilového priemyslu SR založili združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov a to najmä v automobilovom priemysle, lebo ten je dominantnou súčasťou priemyslu na Slovensku.

„Združenie bude vyvíjať a koordinovať vlastné vedecko-výskumné 
aktivity a zároveň bude mať ambíciu pôsobiť ako národný kontaktný bod 
a brána pri nadväzovaní a rozširovaní medzinárodnej výskumnej 
spolupráce v oblasti výskumu a vývoja nových technológií zhodnocovania 
odpadov, v kontexte recyklujúcej spoločnosti,“ povedal hlavný 
iniciátor vzniku združenia, dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír 
Šooš.

Rektor STU Miroslav Fikar ocenil spojenie silných partnerov v oblasti, ktorá v sebe koncentruje akútne výzvy dnešnej doby a pre ktoré existuje na STU potrebné know-how aj silný výskumný potenciál. „Verím, že združenie UNIVNET pomôže lepšej spolupráci medzi univerzitami na Slovensku a zároveň bude otvárať naším výskumníkom ďalšie dvere do sveta a výsledkom bude viac kontaktov a medzinárodnej spolupráce v európskom výskumnom priestore,“ uviedol.