Prejsť na obsah
Verejnosť

 V zrekonštruovanom objekte architekti a dizajnéri zo školy organizujú semináre, letné či jesenné univerzity, výstavy a venujú sa pamiatkovému výskumu.

"Teším sa, že sa podarilo zrekonštruovať ďalší historický objekt v Banskej Štiavnici, a že sa to podarilo práve teraz pri príležitosti 20. výročia zápisu mesta na zoznam UNESCO. Dvojnásobne ma však teší, že sa to podarilo Slovenskej technickej univerzite a Fakulte architektúry a že tieto priestory budú slúžiť mladým ľuďom a študentom,“ povedala v pondelok 16. decembra 2013 pri obhliadke objektov primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.

Slovenská technická univerzita obnovovala dva susediace meštianske domy na turisticky frekventovanom mieste priamo v centre Banskej Štiavnice. Dokončenie obnovy budov priamo pod Starým zámkom tak prispieva k pozitívnemu dojmu návštevníkov z historického mesta.

Rekonštrukciu historicky významného objektu na Radničnej ulici 3 a susedného objektu na Radničnej ulici 2 dokončila škola vďaka financiám z eurofondov. (Projekt „II. Etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU“).

“Tomuto projektu prialo šťastie a do finále ho posunul skvelý tím ľudí,povedal prorektor STU Milan Sokol.

V rámci projektu bol kompletne obnovený dom na Radničnom námestí 3, ktorý získal pôvodný historický výraz.

„Objekt je významný pre dejiny architektúry a umenia najmä preto, že ide o typického reprezentanta historického banskoštiavnickeho meštianskeho domu, ktorého hmotovo-priestorová štruktúra a výraz sa formovali v procese niekoľkých architektonických vývojových etáp. Pôvodné stredoveké jadro domu predstavuje typ jednoduchého domu určeného na bývanie rodiny mešťana so záhradou. Neskoršie stavebné úpravy boli zamerané na rozšírenie objektu a zlepšenie kvality bývania,“ hovorí profesor Pavel Gregor z Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Úpravou priestoru po bývalom sklade vznikla na Radničnej 3 aj terasa, ktorá bude slúžiť na vonkajšie dizajnérske, kresliarske a modelovacie práce, ako aj pre výstavy študentských aktivít.

V objekte na Radničnej 2 bola v rámci projektu obnovená elektroinštalácia a podkrovie. Predovšetkým však boli v oboch domoch zariadené laboratória na výskum modernou technikou ako 3D tlačiareň, 3D fréza, 3D skener a pod. Ide o Laboratórium pre digitálnu dokumentáciu a simuláciu architektonického dedičstva a Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum FA STU v Banskej Štiavnici.

“V objekte sme zriadili laboratórium na výskum a vzdelávanie študentov v oblasti pamiatkovej ochrany, vznikol tu tiež vynikajúci priestor pre ďalšie oblasti štúdia ako sú letné univerzity, dizajnérske workshopy, kresliarske stretnutia. Radi by sme tu organizovali aj podujatia pre zahraničných študentov v rámci Erazmus,“ povedala dekanka Fakulty architektury STU Ľubica Vitková.


Objekt na Radničnom námestí č. 2 začala Fakulta architektúry STU rekonštruovať už v rokoch 1986-90, a to najmä vďaka študentom. „Na začiatkoch obnovy sa podieľalo viac ako 400 študentov – dobrovoľníkov, ktorí oslovili celý rad odborníkov, ktorí im pomáhali. Okrem čistiacich a búracích prác, študenti sami realizovali unikátny systém odvetrávacieho kanálu pozdĺž objektu, obnovili krov a položili novú šindľovú strechu,“ vysvetľuje Pavel Gregor.

V objektoch budú ďalej prebiehať workshopy a sústredenia študentov. Naposledy to bola Jesenná univerzita architektúry zameraná na výskum a dokumentáciu sakrálnych pamiatok v regióne, na ktorej FA STU spolupracovala so študentmi geodézie SPŠ Samuela Mikovíniho v Hornej Rovni. Sústredenie skončilo výstavou fotografií sakrálnych pamiatok. Predtým v lete sa tu stretli študenti dizajnu a v rámci projektu Flower for Slovakia pod vedením skúsených dizajnérov zo Slovenska aj zo zahraničia objavovali staré predmety v historických podkroviach a pokúšali sa pre ne nájsť nové využitie.