Prejsť na obsah
Verejnosť

THE World University Rankings hodnotí  štyri oblasti – vzdelávanie, výskum, spoluprácu s praxou a spoluprácu so zahraničím. Slovenská technická univerzita  v Bratislave bodovala najmä v hodnotení spolupráce s praxou a so zahraničím. Univerzita Komenského vynikla predovšetkým v hodnotení medzinárodnej spolupráce.

V spolupráci s praxou je STU dlhodobo silná, v predošlom roku získala opakovane za výskum  a projekty na zmluvu pre priemysel najviac zo všetkých slovenských univerzít. Išlo o sumu 1,7 milióna eur, pričom univerzita riešila 274 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax.

V prípade spolupráce so zahraničím hodnotila agentúra počet prednášajúcich cudzincov, počet zahraničných študentov ako aj medzinárodné spoluautorstvo vedcov. V prípade výskumu hodnotila reputáciu, objem výskumu a citácie, ale aj príjem vedeckých pracovníkov univerzity. V oblasti vzdelávania hodnotila počet prednášajúcich k počtu študentov, počet doktorantov a tiež rozpočet inštitúcie.

THE World University Rankings zverejnil hodnotenie už 12 raz, ide o najprestížnejší a najcitovanejší rebríček svetových univerzít.