Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyjadruje znepokojenie nad zhoršovaním ekonomicko-legislatívneho prostredia vysokého školstva na Slovensku. Vedenie STU a Predsedníctvo Akademického senátu STU apelujú na zodpovedných predstaviteľov vlády a parlamentu, aby zabránili jeho ďalšej devastácii a v konštruktívnej diskusii s akademickou obcou a priemyselnou praxou prijali čo najskôr zmysluplné rozhodnutia, smerujúce k ekonomickej stabilizácii a zvyšovaniu kvality našich univerzít a vysokých škôl.

"Pripomíname, že STU patrí k univerzitám, ktoré dlhodobo volajú po zmysluplnej reforme vysokého školstva na Slovensku. Jej výsledkom by mala byť diferenciácia vysokých škôl podľa ich zamerania a výsledkov v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu. Jedine táto cesta vedie k odstráneniu škodlivého rovnostárstva a naháňania kvantity na úkor kvality, ktorú tak veľmi potrebujeme v silne konkurenčnom prostredí. Len zásadným zvýšením dôrazu na kvalitu našich univerzít dokážeme zastaviť stúpajúci odliv talentovaných mladých ľudí do zahraničia za vzdelaním a následne aj zamestnaním a produkovaním hodnôt, o ktoré tak ako štát prichádzame.

Univerzity, vrátane STU, sa snažia o vnútorné reformy implementovaním vnútorných systémov kvality, bez zodpovedajúceho legislatívneho a finančného rámca však potrebný kvalitatívny progres nemôžu dosiahnuť. Apelujeme preto na zásadné prehodnotenie spôsobu prípravy i obsahu avizovaných krokov zo strany kompetentných rezortov a Vlády SR. Súčasne žiadame poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili rozhodnutia, ktoré nepomôžu zlepšiť vysokoškolské prostredie na Slovensku, práve naopak, výrazne ho zhoršia. Upozorňujeme aj na aktuálny dramatický nárast cien energií a mnohých komodít, ktorý následne spôsobuje prudký vzostup inflácie. V tejto súvislosti považujeme navrhované zníženie objemu financií pre vysoké školy na budúci rok o 27 miliónov eur za likvidačné.

STU v Bratislave preto vyzýva predsedu Vlády SR na bezodkladné riešenie kritickej situácie slovenských vysokých škôl, ktorá akútne ohrozuje nielen ich možnosti udržať, resp. zvyšovať kvalitu vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj ich základné vitálne funkcie."