Prejsť na obsah
Verejnosť

Desať poslucháčov nastúpi v akademickom roku 2017/2018 do prvého ročníka duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle, čo je pilotný projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU). Ide o profesijne orientovaný 4-ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode.

V stredu 6.9. 2017 podpísali predstavitelia SjF STU a VW SK na pôde Strojníckej fakulty STU zmluvu o spustení pilotného projektu Bakalár v automobilovom priemysle.

podpisu zmluvy  o spustení programu Bakalár v automobilovom priemysle

Podpis zmluvy o profesíjnom bakalárovi: zľava predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia a.s. Ralf Sacht, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ľubomír Šooš a prodekan pre pedagogiku STU František Urban.

 

„Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania stretol s pozitívnym ohlasom.  Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe a po úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia,“ uviedol Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.

Takmer polovicu štúdia bakalára v automobilovom priemysle tvorí prax vo Volkswagen Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. „Navštevovala som gymnázium, kde mi chýbala prax. Verím, že práve tento študijný program mi umožní získať praktické skúsenosti a bude to tiež zábava,“ očakáva prijatá študentka Eliška Bartošová z Trnavy.

Výberové konanie vo VW SK spočívalo v testoch z matematiky ale aj v testoch zručnosti

Foto z výberového konania - spočívalo v overení znalostí z matematiky a v testoch zručnosti.

Podľa Ľubomíra Šooša, dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa stále zväčšuje rozdiel medzi kvalifikáciou a štruktúrou absolventov vysokých škôl a skutočnou potrebou praxe. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa to zmenilo. O tom je náš spoločný pilotný projekt.“   


Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude prebiehať prvé dva roky rovnako ako u bežných denných poslucháčov, ale s letnou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.

„Už počas testu zručností sa ukázalo, že som viac praktický typ. Dúfam v rozvoj schopností a kariérny rast vďaka silnej značke, ktorá na Slovensku dlhé roky zamestnáva tisícky ľudí. Som plný očakávania,“ vyjadril sa študent Filip Beblavý z Turej Lúky.

Čiastková zmluva o spolupráci nadväzujena rámcovú zmluvu o spolupráci STU a VW SK, ktorú rovnako v stredu podpísali (na foto zľava) rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer, prorektor STU Marian Peciar, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Ralf Sacht a člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting.

podpis rámcovej zmluvy o spolupráci medzi STU a VW SK

Podpis rámcovej zmluvy o spolupráci medzi STU a VW SK na rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ide už o druhú rámcovú zmluvu o spolupráci medzi STU A VW SK opäť s platnosťou tri roky. V nej sa partneri zaviazali pokračovať v spolupráci, ktorá ma už dlhoročnú tradíciu. Ide predovšetkým o:

-   spoločnú prípravu a organizovanie prednášok odborníkov z praxe z VW SK  a ďalšie vzdelávacie projekty zamerané na prax

-    ponuka odborných praxí v automobilke pre študentov

-   spolupráca pri zadaniach a konzultáciách bakalárskych, diplomových a doktorandských prác

-   v oblasti výskumu a vývoja vzájomné informovanie o projektoch a spolupráca pri témach spoločného záujmu, pričom cieľom je do výskumu a vývoja zapájať do výskumu študentov

-   účasť zamestnancov a odborníkov z praxe v  komisiách pri záverečných skúškach

-   podpora a pomoc pri vybavení  laboratórií a učební odbornými pomôckami

prehliadka laboratória súradnicového rozmerového merania súčiastok na SjF STU.

Prehliadka laboratória súradnicového rozmerového merania na SjF STU.

Ukážka Stuba Green Team

Ukážka Stuba Green Team.