Prejsť na obsah
Verejnosť

Festival vedy Noc výskumníkov sa na Slovensku koná každoročne od roku 2007. Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie, špeciálne pre deti v školskom veku. Jeho cieľom je totiž nie len popularizovať a priblížiť vedu slovenskej verejnosti, ale najmä snaha zvýšiť záujem o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) sa na výročnom desiatom ročníku festivalu snažila osloviť verejnosť a najmä deti prostredníctvom šestnástich stánkov, z toho jedným v spolupráci s Univerzitou Komenského (UK):

Názov: Dúhový elektrický prúd 
Téma: Živá príroda a chemické vedy, Chémia, Anorganická chémia 
Prezentujúci: Katedra anorganickej technológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU  

Názov: Tradičné materiály a zelené technológie 
Téma: Živá príroda a chemické vedy 
Prezentujúci: Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU  

Názov: Elektromobily - budúcnosť pohybu 
Téma: Neživá príroda, Technika, Doprava 
Prezentujúci: Ústav Automobilovej Mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU  

Názov: Spine Hero 
Téma: Neživá príroda, Technika, Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, Fakulta informatiky a informačných technológií, STU  

Názov: Drogy a liečivá okolo nás 
Téma: Živá príroda a chemické vedy, Chémia, Organická chémia, Farmácia 
Prezentujúci: Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU  

Názov: Farebný svet vodného skla 
Téma: Neživá príroda, Materiálové inžinierstvo 
Prezentujúci: Ústav integrovanej bezpečnosti, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU  

Názov: Máš super srdce? 
Téma: Živá príroda a chemické vedy, Lekárske vedy, Medicína 
Prezentujúci: Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU  

Názov: Stratosférická sonda 
Téma: Neživá príroda, Technika, Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií, STU  

Názov: FunCan - Kontroluj si auto 
Téma: Neživá príroda, Technika, Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií, STU  

Názov: Radiačná kamera pre vesmír 
Téma: Neživá príroda, Technika, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 
Prezentujúci: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU  

Názov: Zvedavá chémia 
Téma: Živá príroda a chemické vedy, Chémia, Anorganická chémia, Organická chémia 
Prezentujúci: Študentský klub Sokrates, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU  

Názov: Navrhni svoj dizajn 
Téma: Neživá príroda 
Prezentujúci: Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU  

Názov: Zaži testovanie používateľského zážitku 
Téma: Neživá príroda, Technika, Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Fakulta informatiky a informačných technológií, STU  

Názov: VODA JE VEDA 
Téma: Neživá príroda, Vodohospodárstvo 
Prezentujúci: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, STU   

Názov: Mayská kultúra očami slovenských vedcov 
Téma: Spoločnosť a kultúra, Dejiny, Človek, Spoločnosť, História , Etnológia , Jazykoveda 
Prezentujúci: Centrum mezoamerických štúdií, Filozofická fakulta, UK, Stavebná fakulta, STU

Fakulta elektotechniky a informatiky (FEI) STU obsadila veľký stan pred Starou tržnicou v Bratislave, kde Ústav automobilovej mechatroniky v spolupráci s Volkswagen Slovakia umožnili prezrieť si elektromobily Volkswagen e-Up ako aj ľahký elektromobil študentov.
Ako partner Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) FEI predstavila aj prvú slovenskú družicu skCUBE.
 
 

 

V spolupráci s UK taktiež prebehla nasledujúca prednáška:

Názov: Archeologické objavy v guatemalskej džungli 
Téma: Archeológia , Dejiny, Spoločnosť a kultúra 
Prezentujúci: Prof. Milan Kováč, PhD., Centrum mezoamerických štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Ing. Tibor Lieskovský, PhD.,Katedra geodetických základov, Slovenská technická univerzita 

Ďakujeme organizátorom a kolegom za krásny večer a vďaka patrí aj Vladovi Voštinárovi, ktorý celý deň podujatie moderoval.

 

Projekt Noc výskumníkov je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 - Akcie Marie Sklodowska-Curie.