Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 8.januára 2008 MVRR SR organizuje v Bratislave v Biznisuite (bývalý Technopol) konferenciu „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007 – 2013“.

Cieľom konferencie je predstaviť širokej odbornej verejnosti Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013, jednotlivé operačné programy a možnosti nového programového obdobia pri využívaní prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Prihlášky môžete posielať na e-mail adresu konferenciabratislava@build.gov.sk do 4. januára 2008. Účasť na konferencii je bezplatná. Pre bližšie informácie môžete sledovať internetovú stránku www.nsrr.sk, prípadne zavolať na číslo 02/58317158.