Prejsť na obsah
Verejnosť

Dekan Strojníckej fakulty STU, Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., oficiálne začal ďalšie funkčné obdobie 2021 - 2025. Menovací dekrét mu vo štvrtok 6. mája odovzdal poverený rektor STU, Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. Stalo sa tak na základe výsledkov volieb, ktoré boli 27. apríla.

Profesor Šooš vstupuje už do štvrtého funkčného obdobia. Za hlavný cieľ si kladie posúvať Strojnícku fakultu STU stále vpred, aby poskytovala mladým ľuďom kvalitné vzdelanie.

Opätovné zvolenie do funkcie dekana vníma predovšetkým ako veľkú zodpovednosť za ďalší osud Strojníckej fakulty STU, ktorá je alma mater všetkých strojníckych a materiálovo-technologických fakúlt na Slovensku. Za zásadnú potrebu považuje dohliadať na to, aby fakulta v optimálnou symbióze medzi pedagógmi a študentmi aj naďalej pripravovala najžiadanejších absolventov v priemysle.  

„Z pohľadu pedagogiky musíme v najbližších dvoch rokoch úspešne zvládnuť proces akreditácie našej fakulty. Veľkú pozornosť budeme venovať obnove laboratórií ako základného predpokladu pre kvalitnú pedagogiku a výskum. Z pohľadu osvety vynaložíme veľa úsilia preto, aby sa zvýšilo spoločenské uznanie technického vzdelania ako základného predpokladu pre žiadané a dobre platené zamestnanie,” zdôraznil dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ľubomír Šooš.