Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 21. septembra 2016 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie so zahraničnými  študentmi  na mobilitných pobytoch (prevažne Erasmus+) na STU v Bratislave v zimnom semestri akademického roka 2016/17.

Cieľom akcie bolo poskytnutie informácií  zahraničným študentom prichádzajúcim na mobilitný pobyt na STU, zoznámenie so Slovenskom, oboznámenie so systémom štúdia na univerzite, organizačnými a administratívnymi náležitosťami a ďalšími informáciami, ktoré im môžu byť  pri ich pobyte na univerzite, užitočné. Boli im tiež odovzdané brožúry o STU „Profile“ a „Guide for foreign students“ a ďalšie propagačné predmety STU.

Celkovo 97 zahraničných študentov privítal a poskytol im prvé informácie prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Š. Stanko, PhD. Následne zamestnanci  Útvaru medzinárodných vzťahov STU, Erasmus+ inštitucionálny koordinátor Ing. I. Prelovský, PhD a Ing. P. Krajňáková odprezentovali informácie o Slovensku, univerzite, systéme štúdia, a  administratívnych náležitostiach, ktoré nesmú zahraniční študenti  opomenúť pre úspešné štúdium i uznanie štúdia na ich alma-mater. Riaditeľka Inštitútu celoživotného vzdelávania STU Mgr. R. Remenárová odprezentovala možnosti jazykových a iných kurzov pre zahraničných záujemcov. Na záver akcie vystúpila Ing. L. Gallová, zástupkyňa Erasmus Student Network (ESN) STUBA s informáciami ohľadne voľno-časových aktivít a celkovo pomoci a suportu, ktoré sú študenti zapojení v ESN schopní a ochotní prichádzajúcim Erasmus+ študentom, poskytnúť.

Program:
1. Privítanie zahraničných študentov a predstavenie zamestnancov UMV a ICV
2. Informácie o Slovensku, PR video  
3. Prezentácia o STU a Erasmus+ aktivitách    (prezentácia)
4. Študijný system na STU    (prezentácia)
5. Jazykové a iné kurzy pre zahraničných záujemcov   (prezentácia)
6. Informácia o ESN a praktické informácie   (prezentácia)

V minulom akademickom roku prišlo na STU v rámci Erasmus+ študijného pobytu 113 študentov. Najviac študentov bolo zo Španielska (35), Turecka (14) a Talianska (10). Tento rok máme zaregistrovaných 108 študentov na zimný semester a 39 študentov, ktorí sú prihlásení na letný semester.

Veríme, že akcia prispela k pozitívnym dojmom zahraničných študentov z príchodu na STU, napomôže im úspešne zvládnuť štúdium na našej vzdelávacej inštitúcii,  a zároveň sa študenti stanú  šíriteľmi pozitívnych informácií o STU a celkovo o Slovensku  vo svojich domovských krajinách.