Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 18.2.2015 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitách Erasmus+ na Slovenskej technickej univerzite v letnom semestri akademického roku 2015/16.

Študenti boli pozvaní s cieľom poskytnúť im informácie, zoznámiť ich so Slovenskom, oboznámiť ich so systémom štúdia na univerzite, organizačnými záležitosťami a ďalšími informáciami, ktoré im môžu byť  pri ich pobyte na univerzite užitočné. Boli im tiež odovzdané brožúry o STU „Profile“ a „Guide for foreign students“ a ďalšie drobné propagačné predmety STU.

Zamestnanci  Útvaru medzinárodných vzťahov STU Ing. I. Prelovský, PhD. a Ing. I. Kimáková prezentovali komplexné informácie o Slovensku, STU, systéme štúdia a v neposlednom rade o administratívnych náležitostiach, ktoré nesmú zahraniční študenti  opomenúť pre úspešné štúdium a následne uznanie štúdia na ich alma-mater.

Na záver vystúpil  zástupca Erasmus Student Network (ESN) s prezentáciou o sekcii pôsobiacej na STU v Bratislave - ESN STUBA. Poskytol svojim zahraničným kolegom informácie ohľadom voľno-časových aktivít a celkovo pomoci a podpore, ktorú sú slovenskí študenti zapojení v ESN schopní a ochotní prichádzajúcim zahraničným študentom poskytnúť.

Veríme, že akcia prispela k pozitívnym dojmom zahraničných študentov z príchodu na STU, napomôže im úspešne zvládnuť štúdium na našej vzdelávacej inštitúcii,  a zároveň sa študenti stanú  šíriteľmi pozitívnych informácií o STU a celkovo o Slovensku  vo svojich domovských krajinách.

Autori: J. Štefánková, I. Prelovský

.

                                                                                

stretnutie

stretnutie

stretnutie

stretnutie

stretnutie

stretnutie