Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 15.2.2017 zorganizoval Útvar medzinárodných vzťahov STU stretnutie so zahraničnými študentmi  na mobilitách Erasmus+ na Slovenskej technickej univerzite v letnom semestri akademického roka 2016/17.

Cieľom stretnutia bolo poskytnutie informácií  zahraničným študentom prichádzajúcim na mobilitný pobyt na STU, zoznámenie so Slovenskom, oboznámenie sa so systémom štúdia na univerzite, organizačnými a administratívnymi náležitosťami a ďalšími informáciami, ktoré im môžu byť  pri ich pobyte na univerzite užitočné. Boli im tiež odovzdané brožúry o STU „Profile“ a „Guide for foreign students“ a ďalšie drobné propagačné predmety STU.

Zahraničných študentov privítala a poskytla im prvé informácie vedúca Útvaru medzinárodných vzťahov Mgr. Renáta Mezeiová. Následne zamestnanci  útvaru,  Erasmus+ inštitucionálny koordinátor Ing. I. Prelovský, PhD. a Ing. I. Kimáková odprezentovali informácie o Slovensku, univerzite, systéme štúdia, a  administratívnych náležitostiach, ktoré nesmú zahraniční študenti  opomenúť pre úspešné štúdium i uznanie štúdia na ich alma-mater. Na záver akcie vystúpila Lenka  Gallová, zástupkyňa Erasmus Student Network (ESN) STUBA s informáciami ohľadne voľno-časových aktivít a celkovo pomoci a podpory, ktoré sú študenti zapojení v ESN schopní a ochotní prichádzajúcim Erasmus+ študentom  poskytnúť.

Veríme, že akcia prispela k pozitívnym dojmom zahraničných študentov z príchodu na STU, napomôže im úspešne zvládnuť štúdium na našej vzdelávacej inštitúcii,  a zároveň sa študenti stanú  šíriteľmi pozitívnych informácií o STU a celkovo o Slovensku  vo svojich domovských krajinách.