Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 15. 5. 2013 v čase od 16,00 - 17,15 hod. sa uskutoční prednáška zástupcov Svetovej banky  v spoločenskej miestnosti v budove V1 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Zo strany WBG sa návštevy na STU zúčastnia nasledovní zástupcovia:
 
Roberto Amorosino - Senior Recruitment Officer Svetovej banky
 
Jens Broll - Human Resources Officer, Medzinárodná finančná korporácia (IFC, inštitúcia skupiny Svetovej banky zameraní na rozvojové projekty súkromného sektora)
 
Téma prednášky je:
 
možnosti kariérneho uplatnenia v rámci skupiny Svetovej banky ako globálneho zamestnávateľa. Ideálnou cieľovou skupinou prednášky sú študenti, predovšetkým so zameraním aspoň čiastočne na ekonómiu a financie, ďalej so zameraním na riadiace procesy, softvérové inžinierstvo, ale vítaní na prednáške sú samozrejme všetci študenti STU. Prednáška a následná diskusia sa bude konať v anglickom jazyku.
Ďalšie informácie môžete nájsť v informačnom letáku.