Prejsť na obsah
Verejnosť
Rektor STU udeľuje každoročne ocenenie rektora  "Študent roka" pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za vynikajúce študijné výsledky dosiahnuté v ostatnom akademickom roku, za významnú činnosť konanú v prospech STU, za významný športový alebo umelecký výkon študenta STU dosiahnutý v ostatnom akademickom roku a za významný humánny čin študenta STU v ostatnom akademickom roku. 
 
Ocenenia sa odovzávajú na stretnutí Vedenia STU s najlepšími študentmi.
Tento rok sa podujatie uskutočnilo dňa 18. novembra 2013 o 10,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti A 212 na Rektoráte STU.
 
Na návrh dekanov fakúlt, riaditeľa univerzitného ústavu a ďalších členov akademickej obce rektor STU v zmysle "Štatútu Študent roka" udelil ocenenie štirydsiatim študentom v nasledovných kategóriách:
  • Bc. stupňa z každej fakulty/univerzitného ústavu STU
  • Ing. stupňa z každej fakulty/univerzitného ústavu STU 
  • PhD. stupňa z každej fakulty/univerzitného ústavu STU
  • významný reprezentant STU v športe, kultúre a umení, humanite.
Okrem diplomu a vecného darčeka, ktoré študentom na stretnutí osobne odvzdal rektor STU bude všetkým oceneným študentom poskytnuté mimoriadne štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom STU.