Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 4.9.2008 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty pre PhD. študentov na Universitá degli studi di Padova, Taliansko. Dĺžka štipendijného pobytu je 3 roky s termínom nástupu k 2.1.2009. Výška poskytovaného štipendia je 10.561,- EUR/ročne + zabezpečenie ubytovania počas celej doby štúdia.

Úspešní uchádzači budú o výsledkoch pridelenia štipendia informovaní v mesiaci november 2008.

Podrobnosti, prihláška

E-mail kontakt: alessandra.salvan@unipd.it, dottorato@stat.unipd.it