Prejsť na obsah
Verejnosť
30.11.2009 je uzávierka podávania žiadostí o dvojročné štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung na magisterské štúdium na Aachen University of Technology alebo na University of Cologne. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie, hovoriť plynule nemecky a nesmú byť starší ako 24 rokov. Štipendium sa udeluje na dva roky vo výške 800-825 EUR/mesiac. Podrobnosti. Leták.