Prejsť na obsah
Verejnosť
21.2. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na 11-mesačný pobyt na Kanazawa University v Japonsku v rámci programu KUSEP pre jedného študenta. V čase nástupu na štúdium musí mať študent ukončený min. 3. ročník štúdia. Doktorandi sú vylúčení. Štúdium bude prebiehať v období október 2007 – august 2008.
Štipendijný program ponúka možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom jazyku, štúdium japonskej kultúry a návštevu kurzov japonského jazyka. Výška štipendia je 80 000.-YEN/mesiac a 150 000.- YEN pri príchode na prekonanie prvých dní. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých fakúlt STU v Bratislave.

Záujemcovia sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325 a predkadajú:
- prihlášku s povinnými prílohami (viď. prvá strana prihlášky),
- motivačný list vo forme eseje v angličtine (1 - 2 strany formátu A4),
- výpis výsledkov štúdia za posledný rok preložený do angličtiny,
- potvrdenie alebo certifikát o úrovni znalosti anglického jazyka.

Podrobné informácie.