Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 17.5.2006 je uzávierka podávania prihlášok na finančnú podporu na účasť na medzinárodnom fóre European Forum Alpbach 2006, ktoré sa uskutoční v termíne 17. 08. - 02. 09. 2006 v Rakúsku. Štipendium je určené pre absolventov a študentov (min. tuitul Bc.) do 35 rokov s doboru znalosťou nemeckého alebo anglického jazyka.
Štipendium pokrýva účastnícky poplatok a poplatok za ubytovanie. Cestovné náklady si hradí účastník z vlastných zdrojov. Program medzinárodného seminára

Záujemci sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325 a predkladajú:
- Application Form,
- Curriculum vitae,
- Letter of motivation,
- Certificate of your studies (copy of diploma),
- Recommendation letter.