Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti majú poslednú možnosť prihlásiť sa na štipendijný program v Južnej Kórei.

Programy Mechanical Engineering a Electronics začínajú v marci a trvajú tri semestre.
Štipendium dostatočne pokrýva náklady s tým spojené (ubytovanie, strava, poplatky ...).

Po ukončení programu je možnosť pracovať v Kia Motors, Samsung Electronics, LG Electrics atd.
(pracovať v niektorej z týchto spoločností nie je podmienkou!).

Od septembra tento program absolvuje 5 slovenských študentov.

Z dôvodu nenaplnenia miest je termín na zaslanie prihlášky predĺžený do 14. decembra 2012.

Ohľadne bližších informácií ako aj application form kontaktujte: miroslav.pavol@iaeste.sk
Viac nájdete tu...