Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 23.2. 2007 je na Oddelení pre zahraničné vzťahy R STU uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt na Technische Universität Chemnitz, Nemecko financovaného nadáciou "Karl und Ruth Mayer Stiftung".

Štipendijný pobyt je určený pre študentov (doktoradni sú vylúčení) informatiky, matematiky, inžinierskych a prírodných vied. Výška poskytovaného štipendia je 613,- EUR/mesiac. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov s termínom nástupu k 1.4.2007.

Podrobnosti.

Uchádzači o štipendium predkladajú kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy R STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325