Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 20.4.2006 je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Technische Universität Chemnitz, Nemecko. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov vyšších ročníkov s dobrou znalosťou nemeckého jazyka a vynikajúcimi študijnými výsledkami. Výška štipendia je 450,- EUR/mesiac.

Uchádzači o štipendijný pobyt sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II.posch, č.d. B325 a predkladajú:
- Bewerbungsformular, eigenhändig unterschrieben ,
- Tabellarischer Lebenslauf,
- Fächer- und Notenübersicht,
- Begründung des Stipendienantrages,
- Gutachten eines Hochschullehrers der TU Chemnitz und/oder der Heimathochschule (enthalten im Bewerbungsformular),
- Immatrikulationsbescheinigung der Heimatuniversität,
- Kopie der Zulassung zum Studium (kann nachgereicht werden),
- Nachweis über Deutschkenntnisse,
- Kopie vom Pass.

Podrobnosti