Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 24.3.2006 je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci "Taiwan International Graduate Program" poskytované Academiou Sinica, Taiwan. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov s titulom Bc. a MSc. Výška štipendia je 11000,- USD/rok. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s možnosťou predľženia o ďalšie 2 roky.
V rámci štipendijného programu si študenti vyberajú z nasledovných programov:
1. Chemical Biology and Molecular Biophysics
2. Molecular Science and Technology
3. Molecular and Biological Agricultural Sciences
4. Bioinformatics
5. Molecular and Cell Biology
6. Nano Science and Technology
7. Molecular Medicine
8. Computational Linguistics and Chinese Language Processing

Záujemci o štipendijný pobyt sa prihlasujú na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch. Prihlášky, odporúčacie listy a informačné materiály sú k dispozícii na zahraničnom oddelení. Ďalšie podrobnosti