Prejsť na obsah
Verejnosť

22.2.2012 je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University. Štúdium je zamerané na japonský jazyk a kultúru. Uchádzači doručia vyplnenú prihlášku na Útvar pre zahraničné vzťahy rektorátu. Prihláška na KUSEP Program A. Guidelines for applicants. Odporúčania.Informácie o uzávierkach na iné zahraničné štipendiá.