Prejsť na obsah
Verejnosť

1.2. 2006
Spoločnosti SPP, NAFTA a Pozagas pôsobiace na slovenskom trhu s plynom, ponúkajú v školskom roku 2006/2007 štipendium na 11-mesačný študijný pobyt vo Francúzsku. Štipendium zahŕňa štúdium na Institut Français du Pétrole (Francúzsky naftový inštitút) v spolupráci s prestížnou Ecole Supérieure de Commerce de Paris (Vysoká škola obchodná v Paríži) s cieľom získať špičkové doplnkové vzdelanie a prípravu na  pozíciu manažéra.
Program je určený predovšetkým  pre technicky a  ekonomicky orientovaných absolventov vysokých škôl výborne ovládajúcich anglický jazyk, v ktorom školenie prebieha. Kandidáti musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie sú ambiciózni a majú záujem o profesionálny rozvoj.

Výberové konanie sa uskutoční v mesiacoch február - marec 2006. Prihlášku s kompletnými podkladmi je potrebné zaslať do 1.2.2006 p. Martine Saganovej (adresa je uvedená na prihláške).

Doplňujúce informácie môžete získať priamo v spoločnosti NAFTA u pani Idy Noskovej (034/ 771 2348) ako aj na SPP u pani Márii Bronišovej (02/ 58 69 29 40).