Prejsť na obsah
Verejnosť
Tajvan založil "Program Tajvanských štipendií" na podporu rozvoja medzinárodných vzťahov. V rámci programu poskytuje Tajvan štipendiá pre študentov na jeden rok aj na celé štúdium.  Prihlásiť sa možno napríklad aj na Chung Hua University www.chu.edu.tw, ktorá poskytla aj tlačivo prihlášky. V prípade otázok týkajúcich sa štúdia na Chung Hua University možno kontaktovať pána Hsi-Hsin Chien, Ph.D., Dekana pre medzinárodné programy hhchien@chu.edu.tw 

Informácie o ďalších ponukách štipendií.