Prejsť na obsah
Verejnosť30. apríla 2012
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá stážového programu NATO Internship Program pre študentov alebo čerstvých absolventov (maximálne rok po ukončení), ktorí majú nad 21 rokov, úspešne ukončili dva ročníky vysokoškolského vzdelávania a v čase podávania prihlášky sú riadne zapísaní do tretieho ročníka a plynule hovoria po anglicky alebo francúzsky. Cieľom programu je poskytnúť malému počtu súčasných alebo bývalých študentov príležitosť pracovať s medzinárodným personálom NATO na ústredí v Bruseli alebo na niektorej NATO pobočke.

Ďalšie uzávierky žiadostí o zahraničné štipendiá v 2012