Prejsť na obsah
Verejnosť

Uzávierka podávania žiadostí o štipendiá programu Akcia Rakúsko-Slovensko je 15.10.2013. Štipendiá sú určené pre študentov:
- inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej diplomovej práci. Dĺžka pobytu je 1-3 mesiace. Program hradí štipendium 800 EUR/mesiac a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
- doktorandského štúdia, ktorí chcú pracovať na svojej dizertačnej práci. Dĺžka pobytu je 3-6 mesiacov. Program hradí 940 EUR/mesiac cestovné náklady do miesta pobytu a späť.