Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) organizuje na slovenských univerzitách sériu prednášok o možnostiach získania štipendia na štúdium v zahraničí. 

Prednáška na STU sa bude konať v utorok 21. októbra 2014 o 15:00 v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36 v Bratislave. 

SAIA je administrátorom viacerých štipendijných programov: 

  • Akcia Rakúsko-Slovensko 
  • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) 
  • NŠP (Národný štipendijný program Slovenskej republiky) 
  • ŠP EHP (Štipendijný program EHP Slovensko) 
  • Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)

Na prednáške sa môžete dozvedieť viac informácií o štipendiách niektorého z uvedených programov, rovnako aj informácie o ďalších štipendiách.