Prejsť na obsah
Verejnosť

Výskumní pracovníci, vysokoškolskí učitelia, doktorandi a vysokoškoláci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka.

Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). DAAD poskytuje štipendiá na výskumné, umelecké a študijné pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy.

Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl. Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov. Žiadosti o štipendiá pre architektov sa podávajú do 30. septembra, o umelecké štipendiá do 15. októbra, 31. októbra a 30. novembra, na letný jazykový kurz v Nemecku do 1. decembra. Ostatné štipendiá DAAD majú uzávierku 15. novembra. Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia napríklad na: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62