Prejsť na obsah
Verejnosť

7.3. 2010 je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci siete francúzskych vysokých škôl "n+i". Štipendium je poskytované na 2-ročné inžinierske štúdium vo Francúzsku. Ak máte titul bakalára (menej ako 30 rokov) alebo ukončené 4 ročníky prírodných alebo technických vied, viete anglicky, máte chuť naučiť sa po francúzsky a študovať vo Francúzsku, prihláste sa na www.nplusi.com
Sieť "n+i"združuje vyše 60 vysokých technických škôl vo Francúzsku, ktoré ponúkajú viac ako 250 odborov od poľnohospodárstva cez strojárstvo,informatiku, biotechnológie, chémiu, elektroniku, environmentalistiku atď. až po telekomunikácie. 
Tento program dvojročného štúdia zahrnuje aj 6 mesačnú kultúrnu a jazykovú (intenzívny kurz francúzštiny) prípravu. 

Odkazy na ďalšie uzávierky na rôzne štipendiá