Prejsť na obsah
Verejnosť

5.10.2011
sa v Aule Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36 o 14:00 uskutoční informačné stretnutie a prezentácia aktuálnych štipendií a grantov ponúkaných agentúrou SAIA n.o.
Program:
- semestrálne alebo ročné pobyty pre študentov,
- postgraduálne štúdium,
- výskumné pobyty pre doktorandov
- jazykové kurzy.

Informačný leták.