Prejsť na obsah
Verejnosť
31.1.2009 je uzávierka podávania prihlášok na 400 štipendií Medzinárodného vyšehradského fonduIntra-Visegrad sú 1-2 semestrálne štipendiá sú určené účastníkom z ČR, Maďarska, Poľska a Slovenska na akreditované univerzity alebo akadémie vied v štátoch V4. Outgoing štipendiá sú určené na 1-2 semesrálne pobyty účastníkov zo štátov V4 do štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Výška štipendia je 2.000,- EUR/semester. Pobyty sú určené pre študentov, ktorí absolvovali na domácej univerzite min. 4 semestre. Kontakt: Dana Pekaríková, Manažér štipendií, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, scholarschips@visegradfund.org