Prejsť na obsah
Verejnosť
31. januára 2011

je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá programu Erasmus Mundus.  Štipendiá sú dostupné pre všetkých študentov z celého sveta, vrátane Európy, ktorí chcú absolvovať spoločné inžinierske programy (Joint Master Program) a doktorandské programy (Doctoral Pogram).
Erasmus Mundus Joint Masters Courses a Doctoral Programmes sú spoločné študijné alebo výskumné programy ponúkané konzorciami vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií alebo výskumných organizácií z EU a mimo EU. Tieto integrované spoločné programy zahrnujú povinné štúdium alebo výskumné obdobie v minimálne dvoch odlišných Europskych štátoch. Ak konzorcium zahruje aj štáty mimo EU, môže mobilita zahrnovať aj obdobie štúdia/výskumu na inštitúciách mimo EU. Všetky programy vedú k udeleniu spoločného, dvojitého alebo viacnásobného titulu uznávaného v Európskych štátoch zastúpených v konzorciu.
V ponuke je 123 Erasmus Mundus inžinierskych programov (od 60 do 120 ECTS) a 24 Erasmus Mundus spoločných doktorandských programov (trvanie 3 alebo 4 roky), ktoré pokrývajú široký rozsah akademických disciplín a ponúkajú Erasmus Mundus štipendiá na štúdium a výskmné aktivity od začiatku akademického roka 2011/2012.
Prihlášky sa podávajú priamo na konzorcium v období od novembra 2010 do januára 2011. Konzorcium je zodpovedné za svoje vlastné výberové postupy, kritériá a časový harmonogram. Uzávierky podávania prihlášok na štipendiá sa preto môžu meniť podľa termínov definovaných jednotlivými konzorciami, avšak v rozsahu od novembera 2010 do januára 2011.
Konzorciá spoločných programov Erasmus Mundus musia predložiť zoznamy svojich uchádzačov o štipendiá na Európsku Komisiu do 28. februára 2011 a uchádzači budú informovaní o výsledku svojich prihlášok do apríla 2011.
Podrobné informácie a odkazy na web stranky.