Prejsť na obsah
Verejnosť
23. 4. 2010 uzávierka podávania žiadostí o štipendiá dánskej vlády na študijné a výskumné pobyty. Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí inak súvisiacich s Dánskom (ako dizajn, environmentálne štúdiá a podobne).

Informácie o ďalších uzávierkách.