Prejsť na obsah
Verejnosť
31.3.2011
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá Akcia Rakúsko-Slovensko na nasledujúce druhy pobytov:
- výskumné pobyty doktorandov 1 - 4 mesiace
- výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov
- krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 - 3 dni (žiadosti sa podávajú priebežne počas roka)
- pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 - 3 mesiace.