Prejsť na obsah
Verejnosť

30.4.2012 o 16:00 hod.
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov slovenských vysokých škôl na akademický rok 2012/2013 cez Národný štipendijný program Slovenskej republiky

štipendiá sú určené pre:
a) študentov študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších rokoch štúdia a to v súvislosti s realizáciou študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
b) doktorandov - študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 - 12 mesiacov. 

cestovné granty sú určené pre:
a) študentov študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších rokoch štúdia s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú na verejných, súkromných alebo štátnych vysokých školách v Slovenskej republike;
b) doktorandov - študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike;
c) vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na vysokých školách na Slovensku podľa zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku­;
d) výskumných a umeleckých pracovníkov – zamestnanci verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl alebo externých vzdelávacích inštitúcií, s trvalým pobytom na Slovensku.