Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti a absolventi STU sa môžu prihlásiť a zrealizovať pracovnú stáž v zahraničí s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus+.
Absolventi musia podať prihlášku najneskôr do 31.5.2015, teda v čase, keď ešte budú v evidencii študentov STU.
Študenti si podávajú prihlášky priebežne.
Minimálna dĺžka stáže s finančnou podporou EÚ je 2 mesiace.
Maximálna dĺžka stáže s finančnou podporou EÚ je 12 mesiacov.

Počet stážistov nie je v roku 2014/2015 obmedzený a finančnú podporu EÚ dostane každý študent.

Suma finančnej podpory podľa krajín EÚ, tlačivá prihlášky a podrobné informácie k Erasmus+ stážam sú dostupné na web stránke:
Erasmus+ pracovná stáž

Kontakt: international@stuba.sk

Mgr. Tatiana Žemberyová, tel.: +421 917 669 320
Mgr. Silvia Slobodová, tel.: +421 917 669 324