Prejsť na obsah
Verejnosť
11.1.2012
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže v japonských firmách v období od septembra 2012 do augusta 2013 v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. V  rámci programu študenti absolvujú seminár o Japonsku, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Výška štipendia je 2 000 000 YEN. Jazykový kurz a ubytovanie sú bezplatné. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2012. 
Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č. d. B325 do 11.1.2010. Tento termín treba dodržať, aby bol čas odoslať prihlášky so sprievodným listom. STU má každý rok schválené žiadosti. Často kladené otázky. Informačný leták.

Ďalšie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá.