Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident SR udelil profesorovi Vladimírovi Bálešovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne chemického a biochemického inžinierstva.

Profesor Báleš je autorom 182 odborných prednášok, mnohých článkov a spoluautorom 5 kníh. Prednášal v Japonsku, Čine, Spojených štátoch amerických, v Juhoafrickej republike, v Sýrii, v Tunisku a takmer vo všetkých štátoch Európy. Je členom pracovnej skupiny Európskej federácie biotechnológie a radcom SR v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli.