Prejsť na obsah
Verejnosť

Štátne vyznamenania udelil prezident SR Andrej Kiska 20 osobnostiam pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Slávnostný akt sa odohral v pondelok 9. januára 2017 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu.

"Aj vďaka vašej neúnavnej práci, jedinečnému talentu, osobnej odvahe, výnimočnej profesionalite, ale i každodennej tvrdej práci je naše Slovensko krajšie, múdrejšie, vynaliezavejšie, spravodlivejšie a viac usmiate," povedal prezident Andrej Kiska. Udeľovanie vyznamenaní označil za oslavu občianskej statočnosti a odvahy vzdorovať zlu. "Obzvlášť v súčasnej nepokojnej dobe silných slov a rýchlych úsudkov považujem za životný záujem pre ďalšie slobodné, demokratické a občianske smerovanie našej spoločnosti, aby sme oceňovali a počúvali tých, ktorí strážia a kultivujú našu spoločnú pamäť.  Aby sme sa nestali opäť raz obeťami nenávisti, či nevedomými nástrojmi starého zla v novom šate. Toho zla a tej nenávisti, ktoré sme za cenu veľkých obetí a nesmierneho utrpenia už raz porazili. Pravdu o našej histórii nepotrebujeme ideologicky prifarbovať ani milosrdne skrášľovať. Ale musíme jej rozumieť a musíme sa z nej poučiť," dodal. 

Medzi ocenenými boli aj absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

JÁN LANGOŠ (in memoriam)
Prezident SR Andrej Kiska udelil Jánovi Langošovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a za zachovávanie pamäti národa.
Ján Langoš sa narodil 2. augusta 1946 v Banskej Bystrici. Absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave. Do roku 1989 pracoval na Správe diaľkových káblov v Bratislave, potom v Tesle Piešťany a nakoniec ako experimentálny fyzik v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Od konca 70. rokov 20. storočia redigoval samizdatové časopisy. Spolu s Jánom Čarnogurským vydával prvý slovenský politický mesačník Bratislavské listy a v 80. rokoch minulého storočia bol jednou z kľúčových osobností slovenského disentu.
V rokoch 1990-1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) a od januára 1990 poslancom Slovenskej národnej rady (SNR). V rokoch 1994-2002 pôsobil ako poslanec NR SR. Federálnym ministrom vnútra ČSFR bol Ján Langoš v období od 27. júna 1990 do 2. júla 1992. V tejto funkcii sa v podstatnej miere zaslúžil o rekonštrukciu federálneho ministerstva a o zrušenie a rozpustenie Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Patril medzi zakladateľov a hlavných predstaviteľov Stálej konferencie Občianskeho inštitútu (SKOI). Od roku 1995 bol členom a dvakrát (1995 a 1997) ho zvolili za predsedu Demokratickej strany (DS).
Bojoval proti komunizmu a usiloval o odkrytie pravdy o ňom. Jeho úsilie vyvrcholilo v auguste 2002 schválením a v Zbierke zákonov SR vydaním tzv. zákona o pamäti národa. V apríli 2003 poslanci NR SR schválili Jána Langoša do funkcie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN). Vo funkcii pôsobil do svojho skonu 15. júna 2006.
Z iniciatívy manželky, dcér a priateľov Jána Langoša vznikla nadácia nesúcu jeho meno. Cieľom Nadácie Jána Langoša je pokračovať v jeho neúnavnom boji za pravdu, slobodu a demokraciu. Ocenenie prevzala z rúk prezidenta manželka J. Langoša - Gabriela Langošová.

MÁRIA MACIKOVÁ
Prezident SR Andrej Kiska udelil Márii Macikovej štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva.
Mária Maciková sa narodila v Sobranciach, štúdium kvasnej chémie a technológie ukončila v roku 1981 na Chemickotechnologickej fakulte dnes Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Svoje skúsenosti – z bratislavských a košických vinárskych závodov, ale aj z riadenia úradov životného prostredia v Trebišove – uplatňuje už dvadsať rokov v rodinnej firme v Malej Tŕni, v jednej zo siedmich obcí tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku. Vo vinárstve, ktoré nevyrába len tradičné tokajské vína, ale aj odvážne a inovatívne vína z klasických tokajských odrôd a významne sa podieľa na rozvoji miestneho cestovného ruchu. Rodinná firma získala v internetovom hlasovaní dvakrát po sebe titul Vinárstvo roka. Ako povedala spolumajiteľka, núti ich to k zavádzaniu ďalších inovatívnych postupov, aby sa kvalita ich vína neustále zlepšovala.
Napriek všetkým prekážkam dokázala Mária Maciková za necelých 20 rokov vybudovať vinársku firmu, ktorá vďaka nej patrí na Slovensku vo výrobe tokajských špecialít medzi absolútnu špičku. S ich vínami sa dnes už môžete stretnúť na celom svete. Mimo Európy, kde sú ich vína ponúkané v dvanástich michelinových reštauráciách, je to už aj Amerika a z Ázie hlavne Japonsko.

gabriela Langošová Mária Manciková

Foto: Gabriela Langošová (vľavo) a Mária Mancíková (vpravo)Zoznam ďalších ocenených na prezident.sk
JURAJ HERZ - herec a režisér, člen Európskej filmovej akadémie
MICHAEL KOCÁB - skladateľ, aranžér, pianista, organista, spevák, zakladateľ, líder hudobnej skupiny Pražský výběr, občiansky aktivista a politik.
IVAN KAMENEC- významný slovenský historik
IVAN TRIMAJ -právnickou obcou uznávaný ústavný právnik
ZORA JESENSKÁ (in memoriam)  - prekladateľka, spisovateľka, publicistka
EVA MOSNÁKOVÁ - jej spomienky sú evidované vo washingtonskom Múzeu holokaustu v USA
MICHAL KAŠČÁK - zakladateľom festivalu Pohoda, dobrý pozorovateľ a komentátor spoločenského a politického diania na Slovensku
ALEXANDRA KRSKOVÁ -právnička a pedagogička
TOMÁŠ JANOVIC - spisovateľ
MARTIN HUBA - divadelný a filmový herec a režisér
DOBROSLAV PUSTAJ (in memoriam) - založil spolu s Leopoldom Šidom a Štefanom Bradiakom protikomunistickú odbojovú organizáciu Slobodné Československo
JURAJ HROMKOVIČ - profesor na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte [ETH] v Zürichu
JAROSLAV KRAJČO - renomovaný právnik 
ZITA FURKOVÁ - divadelná a filmová herečka
LADISLAV KOVÁČ - svetovo uznávaný slovenský biochemik, vysokoškolský pedagóg a publicista
ILONA NÉMETH - osobnosť súčasného slovenského výtvarného umenia
AUGUSTÍN MAŤOVČÍK - literárny historik
DANIELA ŠILANOVÁ (in memoriam) - spisovateľka, jedna z dvoch Sloveniek nominovaných v roku 2005 na Nobelovu cenu za mier.