Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave považuje návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predložilo ministerstvo školstva a predstavil štátny tajomník Ľudovít Paulis, za neakceptovateľný. Vyzýva ministerstvo školstva, aby ho v diskusii s akademickou obcou prehodnotilo. Súčasne sa obracia na predsedu i členov Vlády SR a poslancov NR SR s naliehavou žiadosťou, aby návrh v predloženej podobe nepodporili.

Celý text stanoviska:

„Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave považuje návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predložilo ministerstvo školstva a predstavil štátny tajomník Ľudovít Paulis, za neakceptovateľný. Návrh naďalej obsahuje silné prvky politizácie vysokého školstva. Je nesystémový, devastuje akademickú samosprávu a dáva nenáležite rozsiahle právomoci Správnej rade, vrátane rozhodovania o nakladaní s majetkom vysokej školy. Navrhovaný spôsob kreovania a činnosti Správnej rady navyše vyvoláva oprávnené pochybnosti o kompetentnosti, kapacite a motivácii tohto orgánu zodpovedne rozhodovať o dôležitých strategických i prevádzkových záležitostiach vysokej školy. Kľúčové slovo pri zložení rady by mal minister, naopak, úloha akademického senátu vysokej školy je výrazne oslabená a právo navrhovať vlastných kandidátov stráca úplne. Akademickú samosprávu na úrovni fakulty návrh v podstate likviduje.

Návrh vychádza z účelovo interpretovaných argumentov, spôsob jeho prípravy a komunikácie s tými, ktorých sa týka, bol a zostal mimoriadne nekorektný a neseriózny.

Naša kľúčová výhrada však spočíva v tom, že predložený návrh novely vysokoškolského zákona neprináša riešenia skutočných problémov a aktuálnych výziev vysokého školstva na Slovensku, naopak, vnáša chaos do procesov, ktorými univerzity aktuálne prechádzajú práve v záujme zvyšovania vlastnej kvality.

Vedenie STU preto vyzýva ministerstvo školstva, aby návrh v diskusii s akademickou obcou prehodnotilo. Súčasne sa obracia na predsedu i členov Vlády SR a poslancov NR SR s naliehavou žiadosťou, aby návrh v predloženej podobe nepodporili.“