Prejsť na obsah
Verejnosť

Na pôde Slovenskej technickej univerzity sa  pod hlavičkou Centra Excelentnosti EU SPECTRA v dňoch 2-3. 6.   uskutočnil  medzinarodný workshop projektu COST Inovácie v rozhodovaní  o ochrane klímy INOGOV.  Ústrednou témou workshopu sa stala  Polycentricita v akcii.   Polycentrické rozhodovanie  umožňuje efektívne zapojenie aktérov  spoločenského života do rozhodovania (smart community) a predstavuje jednu z priorít SR v  blížiacom sa predsedníctve SR v EÚ.  Workshop  INOGOV predstavil  polycentrické rohodovanie ako inovatívny nástroj na naplnenie záväzku Summitu Organizácie Spojených národov COP21 z Paríža   k zníženiu emisií CO2 a zastavenia nárastu globálnej teploty pod 2 C. Akceptovaním zodpovednosti za zmenu klímy je žiadúce prejsť k hľadaniu mechanizmu zmeny správania spoločnosti.

Spoločenské inovácie sú príslubom na zabezpečenie účinného zavedenia technologických inovácií povedal pri otváraní workshop prof. Robert Redhammer, rektor STU.  Na workshope vystúpil aj prof. Marco Janssen  z Centra for Behavior, Institutions, and the Environment pri Arizona State Univerzity, ktorý účastníkom priblížil polycentrické rozhodovanie ako súčasť diela laureátky Nobelovej ceny  prof.  Elinor Ostrom zakladateľky  centra.

Súčasťou workshopu bola aj unikátna demonštrácia behaviorálnych experimentov v podaní partnerských pracovísk Ostrom Lab na Arizona State Univerzity a  laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL pri CE Spectra.  Experimenty prezentovali potenciál pri výskume  globálneho rozhodovania a strategického manažmentu riadenia rizík z klimatickej zmeny ochrany zdravia či environmentalnej bezpečnosti a sú  pokračovaním spoločného výskumu.  Projekt Workshop sa uskutočnil pod vedením prof. Tatiany Kluvánkovej  a prof. Maroša Finku z ústavu Manažmentu  a  bol podporený  medzinárodným vedeckým programom Earth System Governance ktorý je súčasťou Future Earth.

Otvorenie workshopu Inogov: prof. Robert Redhammer  rektor STU, prof. Tatiana Kluvánková Ústav manažmentu

Otvorenie workshopu Inogov: prof. Robert Redhammer  rektor STU, prof. Tatiana Kluvánková Ústav manažmentu


Účastníci workshop Inogov počas rokovaní

Účastníci workshop Inogov počas rokovaní


Tatiana Kluvánková