Prejsť na obsah
Verejnosť

Akreditačná komisia zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov, pôsobiacich na slovenských verejných vysokých školách. Slovenská technická univerzita v Bratislave má v zozname štyri tímy.

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl.

Špičkové tímy identifikovala komisia na základe pilotného projektu "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku". Vysoké školy predložili na posúdenie 77 tímov, posudzovaním prešlo 37 tímov. Posudzovali sa nadpriemerné výsledky v slovenskom meradle; to, či sa tímy presadili v medzinárodnom porovnaní.

Z tohto počtu boli dva vedecké tímy identifikované na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v oblasti výskumu Chémia, chemická technológia a biotechnológie:

vedecký tím pre biotechnologické separácie (kontaktná osoba prof. M. Polakovič, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva)
vedecký tím pre výskum fyzikálno-chemických vlastností a štruktúry látok (kontaktná osoba prof. M. Valko,  Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky).

Jeden tím bol identifkovaný na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, v oblasti Elektrotechnika a elektroenergetika:

vedecký tím pre inovatívne materiály, technológie a štruktúry pre progresívne mikro/nano elektronické a fotonické prvky a systémy (prof. Daniel Donoval, Ústav elekroniky a fotoniky)

a jeden na Stavebnej fakulte, pre oblasť projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo:

vedecký tím pre regionálnu inžiniersku hydrológiu a hydrauliku pre vodné staviteľstvo (prof. Ján Szolgay,  Katedra vodného hospodárstva krajiny).

Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť verejnosti a mladých ľudí na kvalitné tímy na školách, ako aj presvedčiť ministerstvo, že špičkové tímy na školách si zaslúžia pozornosť a  finančnú podporu. Rovnako tak si zaslúžia podporu prostredníctvom grantov, grantových schém.

Zoznam špičkových tímov: http://www.akredkom.sk/zapis/864fo/prku8671p.pdf

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5 tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.  
 
"To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy," uvádza komisia vo svojom zápise.

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii:

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5 tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.  
 
"To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy," uvádza komisia vo svojom zápise.

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii:

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5 tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.  
 
"To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy," uvádza komisia vo svojom zápise.

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii:

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl.

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5 tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.  
 
"To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy," uvádza komisia vo svojom zápise.

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii:

Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.
Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Akreditačná komisia zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských verejných vysokých školách. Slovenská technická univerzita v Bratislave má v zozname štyri tímy.19 špičkových vedeckých tímov na Univerzite Komenského

Bratislava 16. júna 2015: Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).


Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5 tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.  
 
"To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy," uvádza komisia vo svojom zápise.

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii:

Akreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády SR, dnes zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku. Z 37 identifikovaných špičkových tímov až 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).


Pilotný projekt pod názvom "Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku" odsúhlasila AK na svojom zasadnutí v apríli 2014. Vysoké školy predložili na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách od októbra 2014. Na základe stanovených kritérií stále pracovné skupiny navrhli na ďalšie posudzovanie 44 tímov, ku ktorým sa následne vyjadrovali zahraniční experti.

Takto bolo akceptovaných 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského: 6 tímov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 5 tímov z Prírodovedeckej fakulty UK, 4 tímy z Filozofickej fakulty UK, 2 tímy z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, 1 tím z Lekárskej fakulty UK a 1 spojený tím z Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.  
 
"To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie, by mala byť podstatná správa pre našich študentov aj decíznu sféru. Ich podpora by mala posilniť snahu o špičkové výkony aj ďalšie tímy," uvádza komisia vo svojom zápise.

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov vrátane zloženia je k dispozícii: