Prejsť na obsah
Verejnosť

Spektrum vedy je cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov. V sobotu 10.9. 2016 vysielala Dvojka dokument s názvom Stroje pre práškové technológie. odborným garantom dielu bol: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., z Ústavu procesného inžinierstva na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Dokument priblížuje vývoj a návrh nových technológií, strojov a aparátov v oblasti chemického, potravinárskeho a spotrebného priemyslu. Ukazuje, ako vznikajú zariadenia a technológie  pre práškové materiály, čo všetko sa overuje v laboratórnych podmienkach a ako sa rodí technológia od výpočtov, simulácii až po spustenie výroby. Viete čo je axiálny extruder? Je to zázračný prístroj, ktorý dokáže vytlačiť z tvarovateľnej hmoty akýkoľvek vzor výrobku. Prečo sa stal svetovým unikátom a ako sa ho podarilo našim vedcom patentovať, sa dozviete v dokumente, ktorý si môžete pozieť na stránke CVTI:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/spektrum-vedy-2016-stroje-pre-praskove-technologie.html?page_id=9235

Od 12. do 16.9. vysiel Slovenský rozhlas 5-dňový seriál Moderné trendy v stavaní domu, vyjadrovali sa: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan a profesor Katedry materiálového inžinierstva SvF STU a doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., z Ústavu architektúry obytných budov FA STU.  Seriál je dostupný v archíve RTVS:

http://slovensko.rtvs.sk/relacie/serial-tyzdna/115707/budovanie-rodinnych-domov