Prejsť na obsah
Verejnosť
Nové špeciálne číslo informačného bulletinu "Štúdium vo Francúzsku" Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

Obsah decembrového čísla:
- Ponuka štipendií Francúzskej vlády
- Tematický celok: Štipendiá so spolufinancovaním

Informačný bulletin vychádza od januára 2010 raz za 2 mesiace vo francúzskej a v slovenskej verzii. Obsahuje informácie o dôležitých dátumoch (napr. uzávierky žiadostí o štipendiá, termíny zápisov na školy a univerzity atď.), aktuálne informácie o francúzskom vysokoškolskom systéme a špeciálnu prílohu o konkrétnych študijných programoch.

K dispozícii je vo formáte pdf na nasledovnej stránke:
http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1312

Cette lettre est disponible au format PDF à l'adresse suivante:
http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1299

alebo prostredníctvom mailu, žiadosť o zaslanie bulletinu treba adresovať na:
etudier_en_france@france.sk