Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity organizuje dotazníkový prieskum, ktorý sa týka financovania výskumu a vývoja na Slovensku.

 

Dotazník je možné vyplniť online na adrese http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=iRLlwExcRAl0PwHWK2EGmQ_3d_3d, prípadne na internetovej adrese http://www.sovva.sk  kliknutím na obrázok „dotazník o financovaní VaV“ na ľavej lište stránky. Posledný termín na vyplnenie dotazníka je 14. február 2008.

 

Cieľom dotazníka je identifikovať najzávažnejšie problémy výskumných a vývojových pracovísk na Slovensku v rámci riešenia projektov, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Informácie z dotazníka budú základom pre zámer realizovať také aktivity, ktoré budú v prospech vedeckej komunity v oblasti financovania projektov výskumu a vývoja.

Dotazník kladie špeciálny dôraz najmä na „európske peniaze“ – štrukturálne fondy a rámcové programy Európskej únie pre výskum a vývoj. Dôvodom takéhoto zamerania dotazníka je fakt, že v nasledujúcich rokoch pôjde o najdôležitejší zdroj finančných prostriedkov na financovanie výskumu a vývoja na Slovensku.

Zistenia dotazníka na základe získaných odpovedí budú spracované do analytickej štúdie, ktorá bude obsahovať aj návrhy na zlepšenie a následne bude komunikovaná ďalej smerom k zodpovedným ministerstvám, v ktorých kompetencii je navrhované zmeny zrealizovať.

SOVVA plánuje na základe výsledkov dotazníka upraviť realizáciu svojich neziskových aktivít zameraných poskytovanie informácií pre vedeckú komunitu, popularizáciu vedy a snahu o ovplyvňovanie obsahu kľúčových štátnych dokumentov.